News & Articles


ผู้โชคดีได้รับรางวัลได้สิทธิ์เสริมจมูกได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 13 เมย.2559 - 28 กพ.60 จังซีลอนคลินิก ได้ทำการแจกบัตรกำนัลให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้มีโอกาส ได้ทำศัลยกรรมตกแต่งฟรี เดือนละ 2 รางวัล เริ่มแจกบัตรกำนัลให้กับ รายการ ON LINE ของ 107.5 เมื่อ เดือน พค.ปี 2558 มาแล้ว 1 รางวัล โดย นส.สุพิชญา ทรัพย์วัฒนไพศาล นักศึกษาคณะบัญชี ปี3 ม.สวนดุสิต กทม.
เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลได้สิทธิ์เสริมจมูกได้ฟรี มูลค่า 12,000.- บาท ซึ่งเป็นเปลี่ยนชีวิต
จากเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นสาวสวยแห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.ภายในเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น

นี่คือวันที่น้องการได้รับบัตรกำนัล เมื่เดือน พฤษภาคม 2558
Active member of societies